این روزها به طور پیوسته اخباری به بازار خودرو می رسد که می توان امیدوار بود در آینده نزدیک سرعت حرکت قیمت خودرو در مسیر کاهشی افزایش پیدا کند. از سال گذشته که بازار با کاهش عرضه و جهش قیمت رو به رو شد، تاکنون حجم عرضه خودرو صفر کیلومتر به بازار در حد و اندازه کنونی نبوده است. عرضه خودرو مهمترین عاملی است که بازار را متعادل و زمینه کاهش اختلاف قیمت خودرو در بازار و…

بیشتر
بیشتر