موضوع توقف تولید خودروهای قدیمی بار دیگر داغ شده است و هر دو خودروساز بزرگ کشور یک گزینه دست به نقد در این بحث دارند. پراید از سایپا و پژو 405 از ایران خودرو خودروهایی هستند که به نظر می رسد سال 99 را نخواهند دید. هر چند در این میان تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده و نظر شورای عالی استاندارد که قرار است به زودی اعلام شود نقشی تعیین کننده در این مهم خواهد داشت.

بیشتر
بیشتر