اکنون با سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مساله مصرف سوخت در خودروهای مصرفی کشور با حساسیت بیشتری باید دنبال شود. در نبود بازار رقابتی برای ورود خودروهای روز دنیا به کشور، بررسی وضعیت مصرف سوخت خودروهای چینی که در ایران مونتاژ می شوند نشان می دهد که این خودروها برخلاف آنچه به نظر می رسید، اصلا خودروهای کم مصرفی نیستند.

بیشتر
بیشتر