موضوع توقف تولید پراید که در یکی دو ماه اخیر چند بار روی آن توسط مسئولان تاکید شده است شاید یکی از اصلی ترین موضوعات کنونی صنعت خودرو باشد که در لا به لای حواشی دیگر کمرنگ شده است. توقف تولید پراید از یک منظر مهم قابل بحث است و آن ابنکه قرار است با جایگزین حذف شود یا بدون جایگزین!

بیشتر
بیشتر
  • تولیدکننده‌ی لوکس‌ترین و کلکسیونی‌ترین خودروهای دنیا، ترکیبی از اصالت ایتالیایی، هنر فرانسوی و مدیریت آلمانی دارد.…

  • هیروتو سایکاوا، مدیرعامل نیسان به دلیل شفاف‌نبودن حقوقش و درخواست هیئت مدیره، استعفا داد؛ مدیرعامل جدید این شرکت تا…