در آخرین روز کاری هفته قیمت هر دستگاه دنا در بازار به 81 میلیون تومان رسید.

بیشتر
بیشتر