یک خودرو داخلی جدید قرار است در شرکت پارس خودرو تولید شود.

بیشتر