روند مشاهده خودروهای چینی در حال تست با پلاک گذرموقت نشان می دهد که از اواخر امسال یا حداکثر سال آینده شاهد حضور مدل…

بیشتر