راننده تیم مرسدس از ادامه حضور در فرمول یک پس از پایان دوران حرفه‌ای‌اش خبر داد.

بیشتر