لوئیس همیلتون با قهرمانی در گرندپری پرتغال رکورد جدیدی را در فرمول یک ثبت کرد.

بیشتر
بیشتر
بیشتر