راننده روسی هاس آمریکا از تلاش خود برای شناخت اسرار مسابقه میکائیل شوماخر از هم‌تیمی‌اش خبر داد.

بیشتر