کد خبر : 82584

نحوه دریافت ارز از مرکز مبادله ارزی چگونه است؟


نحوه دریافت ارز از مرکز مبادله ارزی چگونه است؟

متقاضی ارز در صورت دارا بودن شرایط دریافت ارز خدماتی، ضرورت دارد چهار مرحله را برای دریافت ارز مورد نیاز خود طی کند.

با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ‌از امروز، پرداخت ارز سهمیه‌ای (5000 یورو) با کارت ملی متوقف شد و نیازهای خدماتی بیش از 60 سرفصل در این مرکز تأمین خواهد شد.

متقاضی ارز در صورت دارا بودن شرایط دریافت ارز خدماتی، ضرورت دارد چهار مرحله را برای دریافت ارز مورد نیاز خود طی کند.

‌در گام اول متقاضی ابتدا به یک بانک یا صرافی عضو مرکز مبادله ایران مراجعه کند و مدارک خود را تحویل دهد، فهرست  بانکها یا صرافی‌های عضو روی سایت مرکز مبادله ایران به نشانی WWW.ICE.IR قابل مشاهده است.

در گام دوم بانک یا صراف، مدارک را پس از بررسی و اطمینان از تکمیل بودن به نماینده مقیم دستگاه ذیربط در مرکز مبادله ایران تحویل می‌دهد، درصورتی که مدارک نقص داشته باشد یا مورد تایید نباشد به متقاضی اطلاع رسانی می‌شود.

در گام سوم پس از تایید مدارک توسط نماینده مقیم دستگاه در مرکز مبادله ایران، صدور تاییدیه در سامانه ثبت می‌شود و پیشرفت کار به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود، درصورتی که در بررسی ایرادی متوجه مدارک بود مراتب‌ اطلاع رسانی می‌شود.

در گام چهارم یک روز پس از صدور تاییدیه در سامانه بانک مرکزی و اطلاع رسانی به متقاضی برای دریافت ارز، وی به بانک یا صرافی خود مراجعه می‌کند، بانک یا صرافی موظف است که پس از صدور تاییدیه نسبت به تامین ارز درخواستی متقاضی با خرید از مرکز مبادله ایران اقدام کند.

در همه مراحلی که نیاز به مراجعه متقاضی است درصورت عدم مراجعه بیشتر از یک هفته پرونده مختومه می‌شود و درصورت تقاضای ارز خدماتی متقاضی باید مجددا درخواست خود را ثبت کند.

ارسال نظر
نظرات کاربران
دیگر رسانه ها