فوتون ساوانا نخستین بار در سال 2014 در نمایشگاه خودرو گوانژو معرفی شد. طراحی ساوانا به وضوح برگرفته از شاسی بلند…

بیشتر
بیشتر