محافظ پزشکی نیز توسط پرینترهای سه بعدی در واحد فیبرکربین و مرکز تحقیقات و توسعه تولید می شود. این واحد ظرفیت تحویل…

بیشتر
بیشتر