موسسه IIHS
  • آدریان لوند برای بیش از 30 سال در موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها (IIHS) آمریکا مشغول به کار بود که دست‌کم 20 سال از آن برای حصول اطمینان از این که خودروهای تولیدی محافظت بهتری از سرنشینان در تصادفات ارائه می کنند، صرف شد. به عنوان رئیس IIHS بین سال های 2006 تا 2017، لوند شاهد بهبود شرایط وسایل نقلیه مدرن در بخش ایمنی بود.

  • یافته‌های IIHS حاکی از آن است در بازه سه ساله مذکور، در تصادفات رخ داده برای هر یک میلیون خودروی کوچک شهری (کلاس مینی) به طور میانگین 108 راننده جان باخته‌اند؛ حال آنکه در همین مدت 52 راننده خودروهای بزرگ‌تر دچار مرگ شده‌اند.

  • مطالعه جدید موسسه IIHS و اطلاعات خسارت بزرگراهی نشان می‌دهد ایالاتی که مصرف ماری‌جوانا در آن‌ها قانونی شده است، دارای نرخ تصادفات بالاتری هستند.