مشخصات فنی کشنده فوتون 430
  • امروزه اکثر اشخاص به دنبال خرید کشنده 430 هستند. به همین علت قبل از خرید این کامیون می خواهند تا با مشخصات فنی کشنده…

۱