ماشین پلی
  • پلیس تگزاس با پول های جریمه سرعت غیر مجاز، فورد موستانگ مدل 2020 می خرد. جالب این است که استدلال آنها این نیست که از جریمه های سرعت، خودروهایی خریداری کنند تا بتوانند با سرعت بالاتری نقض کنندگان سرعت را تعقیب و جریمه کنند.