نتایج جستجو
  • باقی ماندن فضولات پرندگان بر روی بدنه ممکن است به رنگ خودرو آسیب رساند بنابراین برای پاک کردن فضله پرندگان از خودرو باید‌ سریعا اقدام کرد.

  • امروز ما می خواهیم با جالب ترین و البته ساده ترین روش ها خودروی خود را همانند زمانی که خودروی خود را با مواد و وسایل چند ده و چند صد هزار تومانی تمیز می کنید تمیز کنیم. برای ببرسی این روش ها با ماهمراه باشید.

  • اختصاصی خودروتک؛

    دستگاه‌های کارواش خانگی که بعضا برای شستشوی خودرو نیز از آن استفاده می شود، به دلیل کاهش هزینه‌ها و یا لذت بخش بودن شستشوی اتومبیل، مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است.