وزارت راه و شهرسازی
  • معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح ۴ اقدام فوری دولت برای توزیع لاستیک بین رانندگان گفت: این هفته اولین محموله لاستیک از محل سازمان اموال تملیکی بین رانندگان توزیع می‌شود.