جنگ
  • طبق آمار و ارقام در جهان هر 50 دقیقه یک فرد به دلیل مستی در زمان رانندگی و بر اثر تصادف کشته می‌شوند. علاوه بر طبق تحقیقات انجام شده، حالات غیر طبیعی عامل اصلی 40 درصد تصادفات در دنیا بوده است. کشورمان ایران نیز جز پرحادثه‌ترین کشورهای دنیاست و بیشتر تصادف در داخل کشور خودمان نیز به دلیل مستی است.

  • هیچ کس منکر آن نیست که خودروهای تویوتا، قابل اعتماد، مقرون به صرف و در دنیا فراوان هستند. اما از کارکشته های نظامی 50 سال گذشته اگر بپرسید، خودروی مخصوص جنگ را خودروهای تویوتا می دانند.