در صورتیکه خودرو هیبریدی بخرید که به لحاظ مصرف سوخت چندان هم بهینه نیست احتمالاً راهی برای بازگرداندن هزینه‌ی اضافه‌ای…

بیشتر
بیشتر
بیشتر