صاحبان خودروهای گران قیمت دنیا چه کسانی هستند؟ همچنین نگاهی به صاحبان گران‌ ترین ماشین‌های ایران می‌اندازیم.

بیشتر