مدل پیشنهادی جنرال موتورز که مورد رضایت ارتش قرار گرفته، بر مبنای نسخه 2020 از پیکاپ سایز متوسط شورولت کلرادو ZR2…

بیشتر
بیشتر