از ابتدای تیر ماه به بعد تسلا بابت استفاده از نرم افزار «خودران کامل» خود ماهانه از مشتریان ۱۹۹ دلار حق عضویت…

بیشتر
بیشتر
بیشتر