نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در خصوص تاثیر بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها توضیحاتی داد.

بیشتر
بیشتر