قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش اندکی همراه است.

بیشتر