قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش محدود همراه است.

بیشتر
بیشتر