شورای رقابت قیمت کوییک R تیپ S را اعلام کرد.

بیشتر