کمباین خودران
  • بزرگ‌ترین شرکت هلدینگ کشاورزی روسیه، برای کمک به مدیریت منابع زراعی خود از کمباین و ماشین‌های کشاورزی خودران استفاده می‌کند.