تاریخچه تویوتا لندکروز
  • از سال 1951 و خودرویی که متولد جنگ کره بود تا زمانی که انتخاب نام لندکروزر باهدف صادرات جهانی انجام شد و اکنون که لندکروزر نشان شاسی بلند پرافتخار تویوتا را بر سینه دارد؛ این خودرو همواره جذاب و موفق بوده است.

  • بی‌شک با شنیدن نام تویوتا لندکروزر در ذهن همه چیزی فراتر از قدرت و هیجان تداعی می‌شود که وصف شدنی نیست. این خودرو از بدو تولد خود تاکنون لقب پرقدرت‌ترین خودرو در جاده‌های آفرودی را به خود اختصاص داده است.