یونان
  • در یونان رسمی عجیبی وجود دارد، مبنی براینکه عروس اسم دوستان مجردش را کف کفشش قبل عروسی مینویسد، اسم کسی که زودتر پاک شود، نفر بعدی ای است که ازدواج می کند! / اکوناپرس