وزارت نیرو
  • با عنایت به نامه شماره ۹۸/۱۹۱/۱۸۷ مورخ ۹۸/۱/۱۸ شرکت مدیریت منابع آب ایران، داوطلبان واجد شرایط امریه سربازی برای نوبت اعزام ۹۸/۴/۱ می توانند از تاریخ ۹۸/۱/۱ لغایت ۹۸/۱/۳۱ به سامانه ثبت نام امریه سربازی مراجعه و ثبت نام نمایند.