عنوان قهرمانی
  • راننده فنلاندی تیم فراری در پایان فصل جاری مسابقات فرمول یک، این تیم را ترک خواهد کرد.