شبیه سازی
  • از اهداف استفاده از این شبیه سازها ارتقا ماشین ها و به دست آوردن ستاپ پیست هستند. برای ساخت و طراحی این شبیه ساز با لیزر سطح پیست را بررسی می کنند و جز به جز نقاط پیست را لیزر اسکن می کنند و به همین دلیل شبیه ساز شباهت فوق العاده زیادی به پیست واقعی دارد. از لحاظ ماشین ها هم همین طور حتی قدرت موتور، ستاپ ها و عملکرد دیفرانسیل نیز دقیقا شبیه به ماشین های واقعی است.