واردات خودرو در ازای صادرات خودرو
  • پس از بیش از سه سال ممنوعیت واردات خودرو که به کاهش عرضه در بخش خودروهای وارداتی و افزایش بیش از اندازه قیمت آنها منجر شده است، حالا روزنه های امید برای واردات خودرو با طرح ساماندهی خودرو به چشم می آید. هر چند این طرح نیز از سوی کارشناسان مزایا و معایب خودش را دارد.

  • توسط کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد

    در حالی که بیش از 3 سال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد، کمیسیون صنایع اولین گام را برای آزادسازی واردات خودرو با شرط و شروط جدید برداشت.

  • پس از قریب به دو سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو به کشور که بازار خودروهای خارجی را به شدت با کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو رو به رو کرد، حالا زمزمه های جدی در خصوص آزادسازی واردات خودرو به کشور به گوش می رسد. البته برای واردات خودرو شروطی در نظر گرفته شده است.