واردات خودرو بدون انتقال ارز
  • این روزها طرح ساماندهی صنعت خودرو در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است؛ در حالی که موضوع واردات خودروهای جدید به بحث داغ روز تبدیل شده، برخی اجرای آن را دور از دسترس می‌پندارند، اما موافقان، انجام آن را موجب کاهش شدید قیمت‌ خودروی خارجی و رفع انحصار خودروسازان داخلی‌ می‌دانند.

  • مصوبه مجلس در خصوص آزادسازی واردات خودرو در مسیر تبدیل شدن به قانون، به شورای نگهبان ارسال شد و از سوی این شورا دو ایراد به این مصوبه وارد شد که باید از سوی مجلس برطرف شود تا راه برای تبدیل این مصوبه به قانون هموار شود. اما اصل ابهام و ایراد شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو چیست؟

  • طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده است. اما آنگونه که پیداست هر خودرویی مجوز واردات به ایران را ندارد و محدودیت‌هایی برای نوع خودروی وارداتی و واردکننده آن وضع شده است. این محدودیت‌ها کدام است؟

  • پس از بیش از سه سال ممنوعیت واردات خودرو که به کاهش عرضه در بخش خودروهای وارداتی و افزایش بیش از اندازه قیمت آنها منجر شده است، حالا روزنه های امید برای واردات خودرو با طرح ساماندهی خودرو به چشم می آید. هر چند این طرح نیز از سوی کارشناسان مزایا و معایب خودش را دارد.

  • توسط کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد

    در حالی که بیش از 3 سال از ممنوعیت واردات خودرو می گذرد، کمیسیون صنایع اولین گام را برای آزادسازی واردات خودرو با شرط و شروط جدید برداشت.