BMW i3
  • شاید خودروی برقی کوچک ب ام و یعنی مدل i3s آینده درخشانی پیش رو نداشته باشد، با این وجود، برخی از تیونرها که به دنبال کسب تجربیات متفاوت هستند، اقدام به تیونینگ این خودرو می‌­کنند.

  • بهبود مستمر خودروهای برقی؛ افزایش ظرفیت باتری های ب ام و i3 مدل 2019