گواردیولا
  • این صحبتی را که انجام می‌دهم تاکنون در هیچ مصاحبه‌ای نگفته بودم، چون ممکن بود هزار برداشت از آن صورت بگیرد. من حدود سه سال است که کار مربیگری را آغاز کرده ام، اما سال ۲۰۱۰ اولین مدرک مربیگری ام «LEVEL ۱» را در اسپانیا گرفتم. یک مدرک دیگر هم در سال ۲۰۱۲ «LEVEL ۲» گرفتم، ولی هیچوقت این موضوعات را نگفتم.