کراس اوور ایران خودرو
  • ایران خودرو در ویدئویی به طراحی و تولید خودرو کراس اوور K125 اشاره کرده است. خودرویی که با خودرو سدان K132 دارای پلتفرم مشترک است. در این ویدئو نمای شماتیک و طرح ها اولین کراس اوور ایران خودرو نیز قابل مشاهده است. عکس مربوط به خودرو سدان K132 است که چندی پیش رونمایی شد.