پراید وانت
  • وانت‌ها با توجه به این که خودروی کار هستند باید قیمت نسبتا پایینی داشته باشند.

  • دعوتنامه تسویه حساب ویژه مشتریانی که قبلا خودرو سایپا 151 را با موعد تحویل بهمن ماه 1401 پیش خرید کرده بودند با افزایش…

۱