هندوستان
  • به گفته ی ناتاراجان چاندراسکاران Natarajan Chandrasekaran رئیس هیئت مدیره شرکت خودروسازی هندی در جمع سهامداران گفت که این خودروساز، که کارخانه اش در مومبای هندوستان است، می خواهد تا پایان سال مالی منتهی به 31 مارس 2023،‌ 50 هزار دستگاه خودروی برقی تولید کند.

  • روز گذشته اخباری مبنی بر فروش خودرو‌های هندی به ایران منتشر شد. چرا ایران هند را انتخاب کرد؟ کیفیت خودرو‌های هندی در چه سطحی قرار دارد؟