قیمت پراید 132
  • قیمت پراید پس از روند افزایشی در یک هفته اخیر یکی دو روزی می شود که به ثبات رسیده و البته در این میان هنوز زمان مناسبی برای ورود به بازار و خرید پراید نیست چرا که پیش بینی می شود قیمت بار دیگر نزولی شده و پایین تر بیاید.

  • در حالی که به نظر می رسد قیمت خودروهای پرتقاضا در بازار با شیب ملایم در حال افزایش است، قیمت پراید امروز نسبت به دیروز ثابت ماند.

  • قیمت پراید هفته را با کاهش آغاز کرد. امروز نیز به مانند چند هفته اخیر قیمت برخی مدل های پراید کاهش یافت به گونه ای که قیمت پراید 131 وارد کانال پایین تر شد.