قیمت روغن ترمز
  • این روزها برای خرید روغن ترمز کارون شیمی سری 97 (سنگین) 13,000، روغن ترمز آبی فومن شیمی 18,000، روغن ترمز تویوتا 76,000 و روغن ترمز خودرو مرسدس بنز مدل 331.0 ظرفیت 1 لیتر 206,000 تومان قیمت گذاری شد.