زیکر 001
  • جیلی مدعی است که زیکر 001 می تواند در 3.8 ثانیه سرعت خود را از صفر به 100 کیلومتر در ساعت رسانده و کمتر از 30 دقیقه طول می کشد تا باتری آن از 10 تا 80 درصد شارژ شود.

  • با توجه به حضور جیلی؛ شباهت Zeekr 001 نیز به محصولات لینک اند کو توجیه خواهد داشت و جالب تر آنکه 001 براساس مدل مفهومی ZERO از لینک اند کو توسعه یافته است.