زیکر
  • جیلی مدعی است که زیکر 001 می تواند در 3.8 ثانیه سرعت خود را از صفر به 100 کیلومتر در ساعت رسانده و کمتر از 30 دقیقه طول می کشد تا باتری آن از 10 تا 80 درصد شارژ شود.