نقدینگی
  • باوجود تلاش دلالان خودرو برای جا انداختن قیمت خودرو بالاتر از اسفند 98 در بازار خودرو، اما این پروژه سفته بازانه آنطور که انتظارش را دارند به انجام نمی رسد و خریداران وارد بازار خودرو نمی شوند. این مساله موجب رکود بازار خودرو شده است.

  • تحولات بازار خودرو نشان می دهد که باوجود تلاش دلالان و سفته بازان برای هیجانی کردن بازار خودرو و کشاندن سرمایه های سرگردان به این بازار، بسیاری از کسانی که ممکن بود در این شرایط وارد بازار خودرو شوند، یک بازار دیگر را هدف گرفته اند.

  • معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور تعاون گفت: سه مشکل اساسی کشور در شرایط کنونی، تهدید شدید خارجی، تضعیف رابطه بین مردم و دولت و نبود همکاری‌های جمعی به خاطر افت سرمایه‌های اجتماعی است.