مصر
  • گروه خودروسازی «سائیک موتور» چین برای ساخت کارخانه مونتاژ محصولات «ام‌جی» در مصر با گروه فروش منصور به توافق رسیده است تا یک قدم دیگر در راستای توسعه بین‌المللی خطوط تولیدش برداشته باشد.

  • تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ " یک باد قوی مخالف" است که نه تنها باعث کاهش سود کارخانه فورد شده بلکه به لغو برنامه واردات کراس‌اوور "فورد فوکوس" از چین به آمریکا منجر می‌شود.