ماهواره
  • یکی از کارشناسان می‌گوید سیستم ارتباط ماهواره‌ای آیفون ۱۴ در همکاری با شرکت گلوبال‌استار طراحی می‌شود و صرفاً از ارسال و دریافت پیامک پشتیبانی می‌کند.

  • حرف‌های داریوش مصطفوی در یک برنامه ماهواره ای درباره اینکه تیم‌های ایرانی باید در پلی آف از حق میزبانی‌شان بگذرند، همان میزان غیر کارشناسی است که روزی گفت فیفا هیچ غلطی نمی کند و باعث تعلیق فوتبال ملی‌مان شد.

  • جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت : جمهوری اسلامی ایران اکنون با تولید 771 محصول دفاعی توانسته 95 درصد نیازهای دفاعی خود را بدون اتکا به بیرون تولید کند.