سیستم ایمنی
  • دپارتمان حمل و نقل اتحادیه اروپا طبق قانونی تصویب کرد از سال ۲۰۲۰ تمامی خودروهای فروخته شده در این اتحادیه باید مجهز به فن آوری ایمنی سرعت باشند.

  • آنسوی مرزها خودروهای روز با انبوهی از تجهیزات و سیستم های کمکی راننده به دست مشتریان می رسند. این سیستم ها می توانند نقشی تعیین کننده در حفظ جان راننده و دیگر سرنشینان داشته باشند، چرا که گاها در صورت عدم تمرکز راننده بطور خودکار وارد عمل شده و از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری می کنند.