سازمان هواپیمایی کشوری
  • ناوگان خطوط هواپیمایی ایران از 15 شرکت هواپیمایی تشکیل شده است. قطعا این تعداد در سالیان ابتدایی شروع فعالیت این ناوگان تعداد کمتری را شامل می‌شد. اما به مرور زمان بر تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل هوایی کشور افزوده شد تا جایی که امروز 15 ایرلاین در سراسر ایران در حال فعالیت هستند.

  • سازمان هواپیمایی کشوری الزامات و چگونگی ساماندهی بکارگیری پهپاد‌های غیرنظامی و شرکت‌های خدماتی بهره بردار پهپاد‌ها و همچنین فروشندگان و تأمین کنندگان (ریز پرنده ها) را تشریح کرد.

  • سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که با تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت پروازها تغییر نمی‌کند و پروازها طبق برنامه و زمان درج شده در بلیت‌ها انجام می‌شود.