رقابت های لیگ
  • خیلی‌ها می‌گویند مربیان خارجی برای جا افتادن در فوتبال ایران به زمان نیاز دارند اما ما می‌گوییم در کنار فاکتور زمانی، مربیانی موفق‌ترند که در مقطع زمانی کوتاه، تاثیرگذاری لازم را داشته باشند.