رئیس پلیس
  • رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: والدین فرزند خود را تنها به سرویس مدارسی که دارای برچسب هستند بسپارند زیرا این افراد در زمینه مورد نظر آموزش‌ها را دیده‌اند. امیدواریم روزی بتوانیم خودروی مخصوص حمل ونقل دانش‌آموزان را تولید کنیم.