بهره وری
  • یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت و ارتقاء کیفی صنعت خودروسازی کشور در گرو اجرای دقیق نظام مدیریت بهره‌وری در دو بخش دولتی و خصوصی و شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی است.