امداد و نجات
  • می‌توان با قطعیت گفت که امسال محوریت نمایشگاه خودروی سائو پائولو پیکاپ‌ها هستند و نیسان هم با معرفی یک مدل مفهومی به نام فرانتیر سنتینل (Frontier Sentinel) در این نما‌یشگاه، علاقمندان به این برند ژاپنی را ناامید نکرده است.