سید حمیدرضا قریشی

سید حمیدرضا قریشی

اخبار مرتبط:
  • دنیای اقتصاد: افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر از یکسو افزایش قاچاق بنزین را در پی داشت و از سوی دیگر، سبب ارزانی نسبی بنزین و درنتیجه رشد مصرف آن شد. این موضوع سبب شده با وجود افزایش تولید چشمگیر بنزین در داخل، همچنان کشور از صادرات بنزین و کسب درآمد ارزی محروم بماند. در این راستا اصلاح قیمت بنزین متناسب با شرایط جدید الزامی است. اما با توجه به عدم امکان افزایش ناگهانی قیمت برای همه مردم، سناریوهای مختلفی بر مبنای روش‌های گوناگون سهمیه‌بندی پیشنهاد شده تا تبعات اجتماعی افزایش قیمت کمینه باشد. به‌طور کلی دو رویکرد در تخصیص سهمیه وجود دارد. تخصیص بنزین یارانه‌ای به خودروها (شیوه به کاررفته در سال‌های ۸۹ تا ۹۴) یا تخصیص به افراد (که برخی از آن به‌عنوان کوپن بنزین یاد می‌کنند).