علی اکبر جوانروح

علی اکبر جوانروح

اخبار مرتبط:
  • هر محصول از قطعات کوچک‌تری تشکیل شده است که با مونتاژ کالای نهایی تولید می‌شود. مونتاژ تخصصی است که روی کیفیت محصولات پایانی اثرگذار است.