خبرفوری :

کد خبر : 7952

رانندگی با سرعت بالا شاید موجب رسیدن سریعتر به مقصد گردد ولی از سوی دیگر فاصله مورد نیاز جهت توقف را افزایش می دهد.

به گزارش خودروتک، می تواند موجب افزایش شدت تصادف رانندگی و به طبع آن افزایش احتمال مصدومیت و حتی مرگ گردد. رانندگی با سرعت های بالا، یکی از فاکتورهای مهم و موثر در تصادفات و حوادث شهری و برون شهری است. در سرعت بالا میزان اشتباهات رانندگی بیشتر خواهد شد و مدت زمان تصمیم گیری کاهش می یابد.

اینفوگرافیک رانندگی با سرعت بالا، کاهش زمان سفر، افزایش احتمال مرگ

اینفوگرافیک رانندگی سرعت بالا، اینفوگرافیک زمان کاهش سفر در سرعت های متفاوت، اینفوگرافیک افزایش احتمال مصدومیت در سرعت های بالای رانندگی

در اینفوگرافیک تهیه شده مشاهده می گردد که مسافت 16 کیلومتر را با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت در مدت دوازده دقیقه طی می گردد. در صورتی که رانندگی با سرعت بالا و غیر مجاز 136 کیلومتر بر ساعت مسافت 16 کیلومتری در مدت هفت دقیقه و سه ثانیه طی می گردد. با وجود کاهش زمان چهار دقیقه و پنجاه و هفت ثانیه مدت سفر در صورت تصادف در سرعت 136 کیلومتر احتمال مرگ دوازده درصد خواهد بود.

برای نمونه اگر راننده ای مسیر تبریز تا ارومیه ( 135 کیلومتر) را با سرعت مجاز 95 کیلومتر بر ساعت طی کند در فاصله زمانی 86 دقیقه به مقصد می رسد اما در رانندگی با سرعت 128 کیلومتر بر ساعت مدت زمان سفر 63 دقیقه خواهد بود .بنابراین ارزش رسیدن به مقصد در زمانی کوتاهتر (آن هم صرفاً 20 دقیقه) در مقایسه با خطرات احتمالی و افزایش شش برابری احتمال مرگ و عواقب ناگوار پیش روی راننده بسیار ناچیز خواهد بود.

بنابراین توصیه می شود شهروندان گرامی با رعایت سرعت مجاز در رانندگی، سلامت و ایمنی سفر خود و سایر کاربران ترافیکی را تامین کنند.


منبع: پترونول

ارسال نظر

بیشتر