کد خبر : 29884

اختصاصی خودروتک؛

برخی از نمایشگاه داران مجبور هستند به دلیل فضای اندک محل خود، خودروهای موجود را تا حد ممکن نزدیک به هم پارک کنند.

به گزارش خودروتک ، حرکت با خودروهای لوکس به دلیل احتمال تصادف و آسیب بدنه با توجه به قیمت بالای آنها و البته قوانین جدید بیمه ای، ترسناک به نظر می رسد.

برخی از نمایشگاه داران مجبور هستند به دلیل فضای اندک محل خود، خودروهای موجود را تا حد ممکن نزدیک به هم پارک کنند.

در ظاهر این خودروها کاملا با یکدیگر برخورد کرده اند ولی در ادامه خواهید دید که فاصله بین آنها کمتر از یک سانتی متر است!

پارک نمایشگاهی

پارک نمایشگاهی

پارک نمایشگاهی

پارک نمایشگاهی

پارک نمایشگاهی

پارک نمایشگاهی

ارسال نظر

دیگر رسانه ها