جک X7 محصول به روزرسانی شده شرکت خودروسازی JAC چین بر پایه جک S7 است که به احتمال زیاد در آینده نه چندان دور در بازار ایران نیز توسط کرمان موتور عرضه شود. نمونه در حال تست آن در ایران دیده شده است.

کد خبر: 52663