تولید خودرو هامر از سال 2021 از سر گرفته می شود و اولین محصول دور جدید فعالیت این شرکت با نام GMC Hummer EV برای سال 2022 به بازار می آید.

کد خبر: 52465