تصاویر مربوط به فولکس واگن گلف مدل 2020 را مشاهده می کنید. تصاویر هر دو مدل گیربکس دستی و اتوماتیک این خودرو را نشان می دهد. تصاویر مربوط به مدل فرمان راست فولکس واگن گلف 2020 است.

کد خبر: 48786